GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌN NGAN

   Địa chỉ:  Xã Phìn Ngan - huyện Bát Xát

Email: thcsphinngan-bx@laocai.edu.vn